Porady

Dokumentacja fotograficzna stanu budynku

Sporządzenie dokumentacji fotograficznej budynku może być uzasadnione między innymi przed sprzedażą lub zakupem albo wynajmem domu. W takim przypadku będzie ona stanowić potwierdzenie stanu faktycznego budynku w dniu przygotowania dokumentacji, która może okazać się przydatna w sytuacji pojawienia się niejasności dotyczących stanu technicznego nabytego, sprzedanego lub wynajętego domu.

Sprawdzenie stanu technicznego domu przed zakupem

Jeżeli planujemy nabyć dom, pochodzący z rynku wtórnego, powinniśmy pamiętać o tym, że jednym z najważniejszych etapów przygotowania się do transakcji jest sprawdzenie jego stanu technicznego oraz prawnego. Ocena stanu technicznego budynku polega przede wszystkim na weryfikacji stanu wszystkich instalacji w budynku, tynków oraz podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego, izolacji, elewacji oraz otoczenia budynku. Najlepiej, aby przeprowadzona była przez inżyniera lub inspektora budowlanego, dla którego wykrycie wszystkich istniejących nieprawidłowości i usterek nie będzie stanowiło problemu dzięki posiadanej wiedzy oraz doświadczeniu. Duże znaczenie będzie miała też jakość sprzętu wykorzystywanego podczas prowadzenia takiej oceny. Warto jest rozważyć skorzystanie w jej trakcie z badania termowizyjnego, pozwalającego na nieinwazyjne wykrycie usterek takich jak wycieki, zawilgocenia, nieszczelności i mostki termiczne. Dokumentacja fotograficzna będzie stanowić potwierdzenie stanu technicznego budynku na dzień jej sporządzenia. Dzięki sprawdzeniu stanu technicznego domu przed podjęciem decyzji o jego kupnie będziemy w stanie przede wszystkim wstępnie oszacować koszty niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych, a co za tym idzie – odpowiedzieć sobie na pytanie, czy taka inwestycja będzie dla nas opłacalna, zwłaszcza w przypadku, gdyby miało okazać się, że koszt napraw może przekroczyć nasz budżet. Dokument przygotowany w podsumowaniu audytu technicznego może okazać się przydatny na potrzeby negocjacji ze sprzedającym. Warto jedynie pamiętać o tym, aby przeprowadzenie takiej oceny technicznej zlecić rzetelnej firmie, która może pochwalić się dobrymi opiniami i sporym doświadczeniem tym zakresie.

Równie ciekawy temat:  Co warto wiedzieć o akcie w fotografii?

Oprócz zlecenia przeprowadzenia oceny technicznej budynku nie można zapomnieć o ocenie jego stanu prawnego, która powinna zostać wykonana (najlepiej przez doświadczonego prawnika) przede wszystkim w oparciu o księgę wieczystą, prowadzoną dla budynku oraz dla gruntu, na którym jest on postawiony. W księdze znajdują się najważniejsze informacje dotyczące nieruchomości, w tym jej dokładne położenie, dane jej właściciela oraz wpisy na temat istniejących obciążeń, roszczeń i służebności. Ponieważ czytanie księgi wieczystej nie zawsze jest łatwe, wsparcie prawnika może okazać się tu bardzo pomocne.

Dokumentacja fotograficzna przy operacie szacunkowym

Dokumentacja fotograficzna stanowi też jeden z podstawowych załączników do tak zwanego operatu szacunkowego nieruchomości – dokumentu o wadze urzędowej, potwierdzającego rzeczywistą wartość nieruchomości, określaną w tym przypadku przez rzeczoznawcę majątkowego, który jako jedyny posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia, umożliwiające prowadzenie wyceny nieruchomości. Operat może być wykorzystywany w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny, w sądzie (w sprawach dotyczących podziału majątku), w Urzędzie Skarbowym (na przykład w sytuacji nabycia spadku), może się też okazać przydatny przed zakupem lub sprzedażą nieruchomości. Operat zawsze ma taką samą formę i sporządzany jest w sposób ściśle uregulowany w przepisach, co oznacza, że rzeczoznawca nie ma dowolności w jego formułowaniu. Operat zawsze przygotowany powinien być w sposób jasny i zrozumiały nie tylko dla osób posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu wyceny nieruchomości. W innym przypadku może zostać zakwestionowany, podobnie jak wtedy, gdy na przykład wskazana w nim wartość domu, mieszkania lub gruntu wydaje się być zaniżona bądź zawyżona, co może mieć duże znaczenie dla przyszłego kredytobiorcy, ubiegającego się o kredyt hipoteczny na zakup szacowanej przez rzeczoznawcę nieruchomości. W przypadku wyceny prowadzonej na potrzeby procesu kredytowego dokumentacja fotograficzna najczęściej obejmuje nie tylko samą nieruchomość wewnątrz (w tym każde pomieszczenie) i na zewnątrz, ale też najbliższą okolicę budynku.

Równie ciekawy temat:  Jak zrobić dobre zdjęcia noworodkom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *